Opastan
lääkinnällisten laitteiden
yritykset
pykäläviidakon läpi.

Autan teknisiä yrityksiä
välttämään tyypilliset
markkinointipullonkaulat.