Tutkimustietoja ja kentän havaintoja terveydenhuollosta terveysteknologian kehittäjille ja valmistajille

Miten hyvin tunnet terveydenhuollon kohderyhmäsi tarpeet?

Ymmärrätkö tilanteet joissa laitteita käytetään, tai ketkä kaikki laitteita ylipäätään käyttävät?

Huomaatko terveydenhuollossa jylläävät muutokset ja tulevaisuuden signaalit?

Tiedot ovat tärkeitä laitevalmistajille ja kehittäjille. Tietojen avulla ne voivat parantaa laitteidensa turvallisuutta ja yhteistyötä terveydenhuollon kanssa.

Viime kuukausina olen kuunnellut hoitotyön ammattilaisia webinaareissa, muissa tapahtumissa ja somessa. Olen mielenkiinnolla lukenut löytämiäni alan raportteja ja tutkimuksia.

Tuntuu että tajuan paremmin mitkä asiat terveydenhuollossa ovat ajankohtaisia, ja miten ne vaikuttavat terveysteknologiaan jonka parissa työskentelen. Koska toimin usein lääkinnällisten laitteiden valmistajien ja kehittäjien kanssa, ajattelin että olisi hyödyllistä jakaa pääpointteja oppimastani eteenpäin.


Mitä terveydenhuollon tutkimustiedot ja kentän viestit voivat opettaa lääkinnällisten laitteiden kehittäjille ja valmistajille?

Yhteistyötä maltilla ja mukautuen

Kirjoitin aiemmin blogissani hyödyistä joita yhteistyö lääkinnällisten laitteiden valmistajien ja terveydenhuollon ammattilaisten välillä voi tuoda. Asia ei kuitenkaan ole yksinkertainen. Minulle on kirkastunut kuinka varsinkin julkisessa terveydenhuollossa yritysyhteistyöhön suhtaudutaan varovaisesti. Halutaan säilyttää riippumattomuus ja itsenäisyys kun käytetään julkisia varoja.

Terveysteknologian valmistajien ja kehittäjien toiminnalta odotetaan läpinäkyvyyttä. Lisäksi terveydenhuollossa nähdään yhteistyölle eduksi jos riskejä pystytään jakamaan osapuolten kesken. Tuotteita ja yhteistyötä voi myös miettiä isojen kokonaisuuksien sijaan pienempinä osina.

Hyödyt pitää pystyä osoittamaan

Terveydenhuollossa on monen asian summana hurjan haastava tilanne. On pulaa rahasta ja henkilöstöstä, hoidon organisoimisessa on mutkia, jne. Usealta suunnalta on ehdotettu, että haasteita tulisi ratkoa toimintaa tehostavilla laitteilla, kuten terveysteknologialla. Mutta niiltä odotetaan muutakin kuin markkinointilupauksia.

Terveydenhuollossa kiinnitetään yhä enemmän huomiota siihen millaista vaikuttavuutta rahalla saa. Lisääkö laite potilasturvallisuutta? Helpottaako se hoitohenkilökunnan työtä? Saavutetaanko parempia hoitotuloksia? Terveydenhoidossa halutaan hoitaa ihmisiä, ei koneita. Käytettävyys on koko ajan tärkeämpi vaatimus terveysteknologialle.

Käyttäjien ja käyttöympäristöjen monimuotoisuus huomioitava

Terveydenhuollossa terveysteknologiaa käyttää laajempi kirjo ammattilaisia kuin mitä ulkopuolinen heti ehkä tajuaisikaan. Hoitajien ja lääkärien lisäksi muun muassa välinehuoltajat, lääkintätekniikan asiantuntijat ja terapeutit. Lisäksi yhä useampi potilas tai asiakas käyttää laitteita kotonaan, hoitohenkilökunnan luovuttamana.

Terveysteknologian valmistajien ja kehittäjien kannattaa miettiä laitteidensa riskit ja käytettävyys eri käyttäjille ja eri käyttöympäristöissä. Sillä on vaikutusta laitteen turvallisuuteen. Valmistaja ja kehittäjä voi parantaa laitteen toimintoja, käytettävyyttä, huollettavuutta, tai sitä millaisia ohjeita laitteeseen liitetään.

Valmistajien antama tuki tehostaa turvallisuutta

Vaaratilanteiden aliraportointi on yksi potilasturvallisuutta heikentävä tekijä. Yksi syy miksi terveydenhuollossa ei vaaratilanteita aina viitsitä raportoida, on se että valmistajilta ei aina saa palautetta ja tuloksia vaaratilanteiden käsittelystä. Laitteita kotona käyttävät maallikot kokevat valmistajilta saatavat takaisinveto-ohjeet usein vaikeasti ymmärrettäviksi. Terveydenhuollon laitekoulutuksiin kaivataan monimuotoisempaa toteuttamista, jotta ne tavoittaisivat mahdollisimman monta ammattilaista tehokkaasti silloin kun kouluttautuminen on ajankohtaista.

Terveysteknologian valmistajien ja kehittäjien olisi hyvä miettiä millainen laitekoulutus ja ohjeistus sopii terveydenhuollon ja käyttäjien tarpeisiin. Sitä kautta voidaan lisätä terveydenhuollon ja maallikkokäyttäjien motivaatiota sekä potilas- ja asiakasturvallisuutta. Vaikka laki ei erityisesti vaatisi molemminpuolista dialogia vaaratilanteissa, kannattaa sitä harkita molemminpuolisen hyödyn ja edun vuoksi.

Turvallisen käytön priorisointi ohjeistuksen sijaan

Terveydenhuollossa on haipakkaa monella tavalla. Henkilöstö on kovilla. Työ pitää tehdä usein kovassa kiireessä, ilman täyttä miehitystä, paineen alla. Tämä realismi korostaa tarvetta sille että terveysteknologian käyttö on suunniteltu mahdollisimman turvalliseksi.

Valmistajat ja kehittäjät voisivat arvioida onko suunnittelupöydällä olevassa laitteessa, tai miksei markkinoilla jo olevassa laitteessa, jotain yksinkertaistettavaa. Voiko toiminnallisuutta ja turvallisuutta parantaa, eli lisätä hyötyä, ilman että käytön riskit kasvavat liiaksi.

Ratkaisujen miettiminen kokonaisuuden kannalta

Terveydenhuollossa käytetään lukuisia laitteita ja järjestelmiä. Ne eivät yleensä seurustele keskenään. Pitää loggautua yhdestä sisään ja toisesta ulos. Sama uudestaan. Ja työaikaa kuluu. Ammattikäyttäjät kaipaisivat kovasti yhteensopivia laitteita.

Vaikka yksi kehittäjä ja valmistaja ei voi suunnitella kaikkia laitteita oman laitteensa käyttöympäristöön, voivat he silti tehdä jotain. Esimerkiksi pyrkiä ottamaan selvää mahdollisimman tarkasti millainen on tyypillinen laiteympäristö, siinä työskentelevät käyttäjät ja heidän tarpeensa. Laitekehittäjä tai -valmistaja voi edesauttaa kokonaisuuden toimintaa joskus pienilläkin huomioilla.


Herättivätkö nämä tiedot ja havainnot ajatuksia?

Puuttuuko jotain tärkeitä pointteja?

Lukisin mielelläni kommenttisi.

Jos haluat jutella siitä mitä tutkimustiedot ja havainnot tarkoittavat juuri sinun kannaltasi, tai kaipaat muuta apua, laita ihmeessä viestiä.

Kirjoituksen lähteet:

Market Access for Digital Health Solutions. COCIR. 19.10.2022.

MedTechs to the rescue? How cooperation with MedTechs can help hospitals steer their way out of crisis. Roland Berger GmbH. 2022.

Top 10 Health Technology Hazards for 2023. ECRI.

Terveydenhuollossa ei pidä tavoitella digitalisaatiota, vaan älykästä automaatiota. Suomen Kuvalehti. 13.1.2023.

Valtakunnallinen laiteturvallisuuskongressi. 6.-7.10.2022.

Mitä yhteistä on potilasturvallisuudella ja lääkinnällisten laitteiden sääntelyllä? Näin ChatGPT tekoäly vastasi. –keskusteluketju LinkedIn. Tammikuu 2023.

Jaa kirjoitus/Share post:

Jätä kommentti

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.